فرایند همه گیری کرونا تا آخر فروردین شتاب فاجعه باری می گیرد اگر ...

به گزارش وبلاگ رحیمی، تیم علمی پویش داوطلبانه قرنطینه اختیاری در مقاله ای تاکید کردند: از آن جایی که هم اکنون نشانه ای از اینکه همه گیری کرونا به اوج خود رسیده باشد، دیده نمی گردد و هر روز فشار بر سیستم درمانی بیشتر و تعداد بیماران فعال بیشتر می گردد؛ لذا پیش بینی می گردد میزان مرگ ومیر نسبت به روزهای قبل افزایش یابد، بنابراین عدم خروج از منزل مگر به ضرورت در فروردین ماه به خصوص، بسیار حیاتی تر از اسفند ماه است و با توجه به سفرهای نوروزی احتمال بسیار می رود فرایند همه گیری در هفته دوم تا آخر فروردین شتاب بسیار فاجعه باری گیرد.

فرایند همه گیری کرونا تا آخر فروردین شتاب فاجعه باری می گیرد اگر ...

به گزارش وبلاگ رحیمی، در مقاله ای که توسط تیم علمی پویش داوطلبانه قرنطینه اختیاری تهیه شده و در اختیار خبرگزاری دانشجویان ایران (وبلاگ رحیمی) قرار گرفته، آمده است: انتشار و همه گیری یک بیماری مسری و نیز میزان کشندگی آن تحت تاثیر عوامل متعددی از قبیل میزان واگیری بیماری، روش انتقال عامل بیماری زا، شرایط فردی افراد، میزان کشندگی ویروس، شرایط دسترسی به خدمات تشخیصی و درمانی، کیفیت خدمات تشخیص درمانی، تراکم جمعیت، تعدد و تنوع روابط اجتماعی مستقیم است، لذا از کشوری به کشوری و حتی از شهری به شهری می تواند متفاوت باشد. ضمناً این الگو الزاما ثابت نیست و با تغییر هر کدام از عوامل موثر بر آن می تواند حتی روزانه تغییر یابد. قطعا مشاهده الگوی فعلی و الگوی قبلی که ما به آن در اینجا پس بینی یا گذشته نگری می گوییم، نه تنها ممکن است، بلکه بهترین ابزار در دسترس برای تخمین شرایط در آینده است. از این رو شناخت الگوی انتشار بیماری و رصد روزانه تغییر الگوی بیماری و مرگ ومیر آن و تطبیق اقدامات متناسب با آن امری ضروری است.

الف- افزایش فاصله بین آمار تجمیعی موارد ابتلا، بهبودیافته و فوتی

همانطور که می دانیم از آغاز کرونا به خصوص در دوهفته گذشته، هر روز تعداد کل مبتلایان تا کنون و نیز تعداد کل فوتی و بهبود یافته گزارش داده می شوند. ما در اینجا تعداد همه این موارد را به صورت تجمعی برای هر روز نشان داده ایم. در نمودار زیر مشاهده می گردد که هنوز در همه این موارد تعداد نسبت به قبل افزایشی است و هیچ روزی نسبت به دیروز ثابت نبوده است. الگوی مهمی که مشاهده می گردد، این است که نسبت افزایش مبتلایان بیش از افزایش بهبودیافتگان و فوتی هاست. قطعا افزایش ابتلا و فوتی ناراحت نماینده و افزایش اخبار بهبودیافتگان مسرت بخش است. موقعی این فرایند خوشایند است که ببینیم فرایند ابتلا و مرگ، ثابت و یا کاهشی بوده است و فرایند بهبودیافتگان با شتاب بیشتری ادامه یابد. بهبود یا فوت هم تعداد افرادی که احتیاجمند استفاده از خدمات درمانی هستند و نیز تعداد افرادی که امکان مبتلا کردن دیگران را دارند را کم می نماید. اما متاسفانه همانطور که نمودار زیر نشان می دهد، فاصله بین نمودار مبتلایان (خط زرد رنگ) با موارد بهبود یافته (سبز) بیشتر می گردد. به عبارتی شتاب بیمار شدن بسیار تندتر از شتاب بهبودیافتگان است. یعنی هر روز فشار بر سیستم درمانی بیشتر و تعداد بیماران فعال بیشتر می گردد.

اما نکته مثبت دیگر این است همانطور که در جدول علامت گذاری شده است، در حالی که این بیماری در ابتدا هر روز دو برابر می شد اما بعدا هر دو روز، سپس هر 4 روز و در حال حاضر هر 6 روز در حال دوبرابر شدن است. گرچه هنوز این آمار بسیار بالاست، اما نشان دهنده کاهش سرعت دوبرابر شدن افراد بیمار است.

ب- فرایند افزایشی تعداد کل بیماران فعال (کسانی که توانایی آلوده کردن دیگران را دارند)

ضروری است توجه کنیم گرچه تعداد کل بیمارانی که تشخیص آنها قطعی شده است، مثلا تا ظهر روز چهارشنبه 17 هزار و 361 نفر است، اما آمار واقعی بیشتر است. یکی از این دلایل این است که چون بعضی افراد یا به دلایلی شامل نداشتن علائم شدید برای انجام آزمایش تشخیصی مراجعه ننموده اند، یا مراجعه نموده اند و تست در دسترس نبوده است و یا بدون تشخیص قطعی، بهبود یافته و یا فوت نموده اند. صرف نظر از آمار واقعی اعلامی بیماران قطعی، از این تعداد کل در طی زمان حداکثر دوهفته ای بعضی فوت می شوند و بعضی بهبود می یابند؛ لذا دیگر منبع خطر برای دیگران به حساب نمی آیند. پس همواره تعداد افرادی که توانایی آلوده کردن دیگران را دارند، در هر روز کمتر از آمار تجمیعی کل مبتلایان است. در واقع آمار مبتلایان کل منهای آمار بهبودی و فوتی مهمتر از صرف تعداد کل مبتلایان است، چون این آمار هم نشان دهنده میزان خطر انتشار همه گیری است، هم میزان احتیاج به خدمات درمانی و لذا میزان احتیاج به خدمات درمانی و بنابراین فشار بر سیستم درمانی را بهتر نشان می دهد.

اما این نمودار همچنین نشان می دهد سرعت افزایش بیماران فعال کمتر از تعداد کل مبتلایان است؛ زیرا به مرور شیب آن کمتر می گردد. به عبارتی فاصله بیشتری با تعداد کل مبتلایان می گیرد. گرچه این یک نکته مثبت است، اما باید توجه داشت افزایش مداوم این تعداد با توجه به خستگی سیستم درمان فشار را مضاعف می نماید و مسافرت های نوروزی می تواند با افزایش شتاب سرایت بیماری به میزان فاجعه باری بینجامد.

ج. نوسان تعداد موارد جدید بیماری

در طی دو هفته گذشته آمار موارد قطعی تشخیص بیماری، هم در سطح کشور و هم بعضی استان ها نوسان داشته است و هنوز دارد، لذا زود است که یک روز کاهش در تعداد نوسان بگوییم، به پیک رسیده ایم. به عنوان مثال همانطور که در نمودار تعیین است، از ابتدای اسفند اولین بار تعداد موارد جدید در تاریخ 14 اسفند کاهش یافت، ولی بعد از آن هنوز در حال افزایش است و به میزان 14 اسفند نرسیده است، به طوری که در تاریخ 27 اسفند میزان ابتلای جدید بیماری نزدیک به دو برابر آن زمان است.

نوسان موارد جدید بیماری (نمودار تهیه شده توسط وبلاگ رحیمی)

نکته دیگر این است که الگوی نوسانات در استان ها بعضا بسیار متفاوت با هم حتی، متفاوت با الگوی کشوری است. همانطور که نمودار زیر نشان می دهد مثلا در مازندران، اصفهان و البرز، به طرز عجیبی یکباره تعداد موارد جدید بسیار کاهش و یا افزایش می یابد. اولین احتمال عدم صحت آمار است و دلیل دوم عدم دسترسی به کیت آزمایشگاهی کافی در روزهای کاهش آمار، مگر اینکه دلایل منطقی برای آن ارائه گردد.

نتیجه گیری:

1. در حال حاضر نشانه ای از اینکه همه گیری به اوج خود رسیده باشد، دیده نمی گردد، چون فرایند کاهشی بیماری و مرگ مشاهده نمی گردد.

2. هنوز همه گیری در حال افزایش است، گرچه به نظر می رسد سرعت آن کمی در هفته اخیر کاهش یافته است. یکی از محتمل ترین دلایل کاهش ارتباطات اجتماعی فیزیکی مردم در پی آموزش ها و پویش های متعددی است که افراد را تشویق به ماندن در منزل کردند.

3. با توجه به تشدید فشار بر بیمارستان ها و کادر درمانی و تحلیل توان سیستم و نیروهای انسانی آن، پیش بینی می گردد میزان مرگ ومیر نسبت به روزهای قبل افزایش یابد.

4. با توجه به سفرهای نوروزی احتمال بسیار می رود فرایند همه گیری در هفته دوم تا آخر فروردین شتاب بسیار فاجعه باری گیرد.

5. با توجه به افزایش تعداد بیماران فعالی که می توانند دیگران را آلوده به بیماری نمایند، عدم خروج از منزل مگر به ضرورت در فروردین ماه به خصوص بسیار حیاتی تر از اسفند ماه است.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "فرایند همه گیری کرونا تا آخر فروردین شتاب فاجعه باری می گیرد اگر ..." امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "فرایند همه گیری کرونا تا آخر فروردین شتاب فاجعه باری می گیرد اگر ..."

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید